Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

Νυχτερινή Βάρδια

London, January 2011, Thames, Canary Wharf by night (sight from Greenwitch Pier)

London Bridge by night (January 2011)
Στα ηχεία μουσική του 80
Κλασσικό Βρεττανικό Ροκ
Dire Straits
down to the waterline
Sweet surrender on the quayside
You remember we used to run and hide
In the shadow of the cargoes I take you one at a time
And we're counting all the numbers down to the waterline
Near misses on the dogleap stairways
French kisses in the darkened doorways
A foghorn blowing out wild and cold
A policeman shines a light upon my shoulder
Up comes a coaster fast and silent in the night
Over my shoulder all you can see are the pilot lights
No money in our jackets and our jeans are torn
Your hands are cold but your lips are warm
She can see him on the jetty where they used to go
She can feel him in the places where the sailors go
When she's walking by the river and the railway line
She can still hear him whisper

Let's go down to the waterline

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Google+ Followers

Translate

Αναγνώστες