Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

απολώλαμεν

κοινώςΤΗΝ ΒΑΨΑΜΕ

Ἂν ἔτι μίαν μάχην νικήσωμεν, ἀπολώλαμεν

279πχ. Asculum - Άσκλο (σημερινό Άσκολι Σατριάνο, Φότζια). Ο Πύρρος (βασιλιάς των Μολοσσών, Ήπειρος) αναδεικνύεται νικήτής επί των Ρωμαίων στην πορεία του προς την Ρώμη αλλά χάνει πολλούς από τους στρατιώτες και τους καλύτερους αξιωματικούς του. Οι Ρωμαίοι έχασαν στη μάχη αυτή 6.000 άνδρες ενώ από την πλευρά του Πύρρου χάθηκαν 3500 άνδρες. Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι όταν πήγαν να τον συγχαρούν για τη νίκη του στη μάχη, ο Πύρρος απάντησε με πικρία: 

«Αν νικήσουμε μια ακόμα τέτοια μάχη, θα χαθούμε εντελώς»
 "One more such victory will undo me!"

Πύρρειος ή καδμεία νίκη ονομάζεται μεταφορικά το αποτέλεσμα μιας μάχης που αναδεικνύεται μεν νικητής, αυτός όμως έχει υποστεί τόσο βαριές απώλειες, ώστε μελλοντικά θα του είναι δύσκολο ή αδύνατο να συνεχίσει να αγωνίζεται για την επίτευξη των σκοπών του.
Καδμεία ήταν η νίκη των Θηβαίων (αλλιώς Καδμείων, δηλ. απογόνων του Κάδμου) επί των Αργείων που περιγράφεται στο Θηβαϊκό Κύκλο και έλαβε χώρα (;) κατά τη μυκηναϊκή εποχή. Σύμφωνα με τον Παυσανία, «όλο το στράτευμα των Αργείων -εκτός του Αδράστου- καταστράφηκε. Όμως κι οι Θηβαίοι δεν απέφυγαν τις μεγάλες απώλειες, γι' αυτό έκτοτε ονομάζουν καδμεία τη νίκη που συνοδεύεται από τον όλεθρο αυτών που επικράτησαν»

Δείτε και το link:
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Google+ Followers

Translate

Αναγνώστες