Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

Ο Πανδαμάτωρ (4-λίθος κυλινδόμενος)


Λίθος κυλινδόμενος το φύκος ου ποιεί.
Saxum volutum non obducitur musco.
A rolling stone gathers no moss
Πέτρα που κυλά δεν χορταριάζει
1972 -2013 I can't get no satisfaction 
 Rolling Stones 
Sympathy For The Devil 

Please allow me to introduce myself 
I'm a man of wealth and taste
I've been around for a long, long year 
Stole many a mans soul and faith 
And I was round when jesus christ 
Had his moment of doubt and pain 
Made damn sure that pilate 
Washed his hands and sealed his fate 
Pleased to meet you 
Hope you guess my name 
But what's puzzling you 
Is the nature of my game 
I stuck around st. petersburg 
When I saw it was a time for a change 
Killed the czar and his ministers 
Anastasia screamed in vain 
I rode a tank 
Held a generals rank 
When the blitzkrieg raged 
And the bodies stank 
Pleased to meet you 
Hope you guess my name, oh yeah 
Ah, what's puzzling you 
Is the nature of my game, oh yeah 
I watched with glee 
While your kings and queens 
Fought for ten decades 
For the gods they made 
I shouted out, 
Who killed the kennedys? 
When after all 
It was you and me 
Let me please introduce myself 
I'm a man of wealth and taste 
And I laid traps for troubadours 
Who get killed before they reached bombay 
Just as every cop is a criminal 
And all the sinners saints 
As heads is tails 
Just call me lucifer 
Cause I'm in need of some restraint 
So if you meet me 
Have some courtesy 
Have some sympathy, and some taste 
Use all your well-learned politesse 
Or I'll lay your soul to waste, um yeah 
Tell me baby, what's my name 
Tell me honey, can ya guess my name 
Tell me baby, what's my name 
I tell you one time, you're to blame 
What's my name 

70 χρονών; Δεν το πιστεύω!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Google+ Followers

Translate

Αναγνώστες