Κυριακή, 2 Μαρτίου 2014

Ό γέγονε

Ό γέγονε, γέγονε.
κατά Ιωάννην ιθ'

Μη ζήτει τα γενόμενα γίνεσθαι ως θέλεις, αλλά θέλε γίνεσθαι τα γινόμενα ως γίνεται και ευροήσεις.

Μη ζητάς όσα γίνονται να γίνωνται όπως τα θέλεις εσύ, αλλά να θέλεις (να δέχεσαι) όσα γίνονται, όπως γίνονται, και θα περάσης καλά.
Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ
“I think that little by little I'll be able to solve my problems and survive.” 
― Frida Kahlo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Google+ Followers

Translate

Αναγνώστες