Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Ο καβάφειος "Μαύρος Κύκνος" (The "Black Swan")

Taleb,
The Black Swan: The impact of the highly improbable

The black swan theory or theory of black swan events is a metaphor that describes an event that is a surprise (to the observer), has a major effect, and after the fact is often inappropriately rationalized with the benefit of hindsight.
http://www.tovima.gr/vimagazino/interviews/article/?aid=386184
Ο μαύρος Κύκνος: Οι επιπτώσεις του εξαιρετικά απίθανου
Τελειωμένα

( Αναγνωρισμένα)
Μέσα στον φόβο και στες υποψίες,
με ταραγμένο νου και τρομαγμένα μάτια,
λυώνουμε και σχεδιάζουμε το πώς να κάμουμε
για ν’ αποφύγουμε τον βέβαιο
τον κίνδυνο που έτσι φρικτά μας απειλεί.
Κι όμως λανθάνουμε, δεν είν’ αυτός στον δρόμο·
ψεύτικα ήσαν τα μηνύματα
(ή δεν τ’ ακούσαμε, ή δεν τα νοιώσαμε καλά).
Άλλη καταστροφή, που δεν την φανταζόμεθαν,
εξαφνική, ραγδαία πέφτει επάνω μας,
κι ανέτοιμους — πού πια καιρός — μας συνεπαίρνει.

http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=77&cat=1


Things Ended

Engulfed by fear and suspicion,

mind agitated, eyes alarmed,

we try desperately to invent ways out,

plan how to avoid

the obvious danger that threatens us so terribly.

Yet we're mistaken, that's not the danger ahead:

the news was wrong

(or we didn't hear it, or didn't get it right).

Another disaster, one we never imagined,

suddenly, violently, descends upon us,

and finding us unprepared -there's no time now-

sweeps us away.


Constantine P. Cavafy 
http://cavafis.compupress.gr/kave_58.htm


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Google+ Followers

Translate

Αναγνώστες