Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

Δεν υπάρχουν λύσεις...


«Δεν υπάρχουν λύσεις, γιατί δεν υπάρχουν προβλήματα»
“There is no solution because there is no problem.” 
― Marcel Duchamp


“As soon as we start putting our thoughts into words and sentences everything gets distorted, language is just no damn good—I use it because I have to, but I don’t put any trust in it. We never understand each other.
http://en.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Google+ Followers

Translate

Αναγνώστες